Figuren

o.T. (Alfred), Beton / Gravur,  193 x 162 x 100, 2002

“Frau“ , Beton / Gravur, 128 x 40 x 20, 2007

„Junge“ , Beton / Gravur, 79 x 21 x 84,  2007

„ Auto verletzt“, Beton/ Gravur, 96 x 80 x 35, 2016

"L´homme qui marche", Beton/ Gravur, 2017

"Arius 318", Beton / Gravur / Akepox / Pigmente, 2017

Fatboy, Beton/Gravur, 80 x 35 x 15, 2019